STAR-projekt

Kompetenceudvikling hos a-kasser og jobcentre

VUC  Storstrøm og VUC Erhverv (på landsplan) er gået sammen om at skabe et kompetenceudviklingsprojekt for nøglepersoner hos a-kasser og jobcentre i Danmark.

Fokus er på at opkvalificere målgruppen til at kunne identificere borgere med læse-og regnevanskeligheder og motivere disse til efteruddannelse bl.a. via mentorordning.

Aktiviteterne involverer kurser for nøglepersonerne samt bl.a. forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning til borgere.

Der er fokus på nøglepersoner i a-kasser og jobcentre og dernæst på ledige med læse-,skrive-eller regneudfordringer.

Vi vil gennem konsulentbesøg hos ledelse og medarbejdere i danske a-kasser og jobcentre, og udvikling og implementering af kompetenceafklarings-værktøjet “Job i Spil” gerne opnå følgende:

  • At ændre og styrke sammenhængen mellem myndighedsvaretagelsen og efteruddannelsesindsatsen via en strategisk kompetenceudviklingsindsats.
  • Kompetenceudvikle nøglepersonerne, så de kan identificere samt motivere borgere med basale efteruddannelsesbehov –og herigennem at nedbryde tabuer og barrierer vedr. læse-og regnevanskeligheder.

Vi forventer, at projektet resulterer i:

  • At ledige oplever en fælles fokuseret indsats i a-kasser, jobcentre og uddannelsesinstitutioner.
  • At nøglepersonerne får et digitalt værktøj (Job i Spil), som supplement til de formelle screeninger.
  • At ledige bliver attraktive på arbejdsmarkedet.

Projektansvarlige partnere:
VUC Storstrøm
VUC Erhverv i fællesskab