VEU kompetenceboost på VUC

Kvalitetssikring af landsdækkende undervisning

Vi oplever et stigende behov for at kvalitetssikre landsdækkende undervisning på tværs af uddannelsesinstitutionerne, mens vi ligeledes forudser, at de samfundsmæssige forandringer går i en sådan retning, at VUC har behov for organisatorisk, personalemæssigt og pædagogisk at styrke medarbejdere og ydelser.

De samfundsmæssige forandringer skaber fx et krav om øget digitalisering hos virksomheder og behov for vedvarende kompetenceudvikling af medarbejdere i virksomheder.

Dette kræver noget nyt fra os som uddannelsesinstitution, så vi bedre kan støtte kortuddannede i deres efteruddannelse og sørge for, at deres færdigheder matcher deres job. Derfor er vi gået sammen med HF & VUC FYN og HF & VUC Nordjylland om at booste kompetencer.

Formålet med dette projekt er derfor at skabe anvendelsesorienterede undervisningsforløb for virksomheder (VEU-forløb) gennem et fælles kompetenceløft samt en ny praksis blandt lærere, konsulenter og ledere, der arbejder med VEU-området på VUC. Dette sker gennem et aktionslæringsforløb.

Gennem projektet forventer vi, at:

  • Få større indsigt i bl.a. virksomheders efter- og videreuddannelsesbehov, indgående kendskab til HR, virksomhedsforståelse samt undervisningstilrettelæggelse.
  • Deltagerne har udviklet et nyt erhvervsmindset.
  • Konsulenterne kan, ud fra samme grundforløb, tilrettelægge forskellige anvendelsesorienterede kurser i samarbejde med virksomheder.
  • Lærerne har fået erfaringsbaseret viden via afprøvning af undervisning på virksomheder.
  • Lærerne kan, på kurser, involvere kursister i processen om at gøre deres læring anvendelsesorienteret.

VUC'ernes kompetencestrategier har fået en metode til løbende kompetenceudvikling samt opkvalificering af nye medarbejdere i forhold til erhverv.