VR konference

16. maj 2019 på VUC Storstrøm, Teatergade 23, 4700 Næstved

Fokus på udvikling af VR i den almene uddannelsessektor og almene tankegang i undervisningen. Den 16. maj 2019 blev der afholdt VR-konference på VUC Storstrøms afdeling i Næstved med cirka 170 deltagere. Alle med stor interesse for at blive klogere på brugen af VR.

”Vi ønsker at skabe bedre forståelse omkring det brede spektrum af VR-materialer, og de forskellige måder teknologien kan anvendes på. Samtidig ønsker vi at igangsætte en pædagogisk og didaktisk indsigt og interesse for anvendelse af VR i undervisningen”, fortæller Kristian Madsen, projektchef på VUC Storstrøm.

Dagen bød på mange forskellige perspektiver på VR og med besøg af blandt andre Magnus Heunicke.

VR-konferencen gik i gang kl. 10.00 med velkomst ved Martin Lasse Hansen Sieben, der er adm. direktør på VUC Storstrøm. Efter præsentation af programmet, gik opmærksomheden videre til fire spændende oplæg om, hvordan VR kan anvendes. Den sidste af de fire oplægsholdere var direkte på storskærmen fra New York via VUC Storstrøms Global Classroom-koncept.

Svejsning med VR-briller i mobilt teknologicenter

Efter interessante oplæg gik turen til workshoprunden. Ved en af aktiviteterne var det muligt at lære svejsning med VR-briller, som fandt sted i en specialbygget container – et mobilt teknologicenter. En mulighed for at trænge dybere ind i den virtuelle verden og med stor konkurrenceånd blandt deltagerne:

”Med det virtuelle system kan du lære at svejse med pistol, hjelm, emne, PC og skærm som faktiske elementer, hvorimod lysbue, svejsesøm og støj er virtuelle faktorer. Svejsning med VR-briller bliver brugt på smedeuddannelsen, hvor eleverne efter en gennemført svejsning kan genspille, og se hvor i processen det gik galt. På den måde kan de både træne og konkurrere mod hinanden”, forklarer Claus Sigurd Lykke, projektudvikler hos Videnscenter, der har til formål at opbygge og formidle ekspertviden til erhvervsskolerne med den nyeste teknologi der hører til området.

Efter konkurrencen i VR-svejsning gik turen til taget af containeren, hvor den nyeste teknologi inden for solcelletag blev illustreret.

En anden workshop tog udgangspunkt i VR på SOPU-uddannelserne. Her fik deltagerne muligheden for at se kroppen indefra. Der var stille i rummet, mens de indre organer blev udforsket gennem VR-briller.

Der var fem andre workshops, hvor der blandt andet blev fortalt om VR som middel mod social angst præsenteret af Khora, og hvordan VR, gaming og fysioterapi smelter sammen på Professionshøjskolen.

Netværk – og fortsat udvikling af VR

”Det har alt i alt været en meget givende dag med forskellige og spændende vinkler på VR. Et af målene med konferencen har været at etablere et eller flere netværk, omkring brugen og udvikling af VR til undervisning, og det lader til at det lykkes. Der er stor interesse, og vi ser meget frem til det videre samarbejde.

Anvendelse af VR-materiale i undervisningen.

Målet med konferencen er at udvikle brugen af VR til den almene sektor og almene tankegang i undervisningen. Vi ønsker at skabe bedre forståelse omkring det brede spektrum af VR-materialer og de forskellige måder teknologien kan anvendes på. Samtidig ønsker vi at igangsætte en pædagogisk og didaktisk indsigt og interesse for anvendelse af VR i undervisningen. Målgruppen er beslutningstagere, undervisere og de der er interesseret i at udvikle undervisningen i den almene sektor.

Programmet byder på interessante oplægsholdere og workshops med fokus på at skabe kendskab til anvendelse af VR i undervisningen. Formålet med dagen er at skabe et netværk, hvor vi fremadrettet kan sparre og samarbejde om udvikling af VR-materialer.

Skulle du blive forhindret, bedes du give besked på mail: krm@vucstor.dk hurtigst muligt..