Institutionsprofil

VUC Storstrøm - et voksenuddannelsescenter

 

Ifølge loven skal alle uddannelsesinstitutioner offentliggøre en række udvalgte oplysninger på internettet. Disse oplysninger skal hjælpe borgerne med at bedømme kvaliteten af de enkelte institutioners undervisning.

 

VUC Storstrøm er et selvejende voksenuddannelsescenter under staten. Vi tilbyder almen kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder med henblik på:

 

  • at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund
  • at forstå og påvirke egen livssituation
  • at give forudsætninger for videregående uddannelse
  • at matche kravene på arbejdsmarkedet

 

VUC Storstrøms geografiske område dækker kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns, og vi er forpligtigede til at medvirke til højnelse af det almene uddannelsesniveau i dette område.

ÅRSSKRIFT 2021

Læs om nogle af vores tiltag i 2021.