Verdensmål

Fokus på FN's verdensmål

VUC Storstrøm har den 22. oktober 2020 holdt et kick off-seminar for arbejdet med FN’s Verdensmål på vores undervisningssteder.

 

Samtlige af VUC Storstrøms funktionsområder samt kursistgruppen var repræsenteret.

Der blev taget udgangspunkt i VUC Storstrøms udvalgte verdensmål, som er: 
Sundhed og trivsel (Verdensmål 3), Kvalitetsuddannelse (Verdensmål 4), Ansvarligt forbrug og produktion (Verdensmål 12) samt Klimaindsats (Verdensmål 13).

 

I workshopgrupper satte vi fokus på:

  • Hvad gør vi allerede under de fire verdensmål?  
  • Hvad vil vi gøre mere af/igangsætte?  
  • Hvordan vil vi sikre, at det kommer til at ske?  
  • Hvordan vil vi sikre, at kursisterne involveres aktivt? 

 

Den fremadrettede indsats

VUC Storstrøm arbejder efter en ”Whole School Approach”. Det betyder, at vi vil arbejde helhedsorienteret for at verdensmålene kan blive en del af vores kultur på VUC Storstrøm.

 

FN’s verdensmål skal omfatte hele organisationen – kursister, undervisere og øvrige medarbejdere. Styregruppen for VUC Storstrøms verdensmålsindsats er nu i gang med at planlægge indsatserne for det videre arbejde i 2021.

 

VUC Storstrøm er udnævnt til at være UNESCO Verdensmålsskole og er medlem af Associated Schools Project Network (ASP) – som er et netværk for UNESCO Verdensmålsskoler.

Se her hvad vi arbejder indenfor FN´s verdensmål på VUC Storstrøm.

 

VUC Storstrøm er Unesco verdensmålskole.

 

I øjeblikket er vi i fuld gang med at planlægge en række spændende indsatser for 2021 for hvert og et at de områder, vi arbejder med.