Studie­råd

Studieråd ved VUC Storstrøm

VUC Storstrøm lægger vægt på aktivt at inddrage sine studerende i udviklingen af institutionen.

Inddragelse sker i henhold til bestemmelserne i ”bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen”.

En gang årligt nedsættes afdelingsstudieråd på VUC Storstrøms afdelinger i Nakskov, Nykøbing Falster, Vordingborg, Faxe og Næstved. Etableringen af afdelingsstudierådene foretages ved kursusårets start.

Afdelingsstudierådene repræsenterer de studerendes interesser på de enkelte afdelinger, og indgår i dialog med afdelingernes uddannelseschef om spørgsmål af betydning for de studerende i almindelighed.

Afdelingsstudierådene udgør tilsammen fællesstudierådet på VUC Storstrøm, der repræsenterer de studerendes interesser over for VUC Storstrøms direktion. Fællesstudierådets formandskab indgår i dialog med VUC Storstrøms direktion om tværgående spørgsmål af betydning for de studerende i almindelighed.

VUC Storstrøm afvikler én årlig konference for alle studierådsmedlemmer. På konferencen gives inspiration til indsatsområder for det kommende års arbejde i studierådene, og der gives nyttig erfaringsudveksling studierådene imellem. Det er også på den årlige studierådskonference, at der foretages valg af studierådsrepræsentanter til VUC Storstrøms bestyrelse. To studierådsmedlemmer vælges til at deltage i arbejdet i VUC Storstrøms bestyrelse.