IT-regler

IT-regler

VUC Storstrøms computere, netværk og internetadgang må kun benyttes til undervisningsrelateret brug. Computerne må således kun bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for din uddannelse relevant arbejde. Al anden brug - herunder kommerciel - må ikke finde sted.

Når du som kursist har modtaget dit personlige login, har du adgang til VUC Storstrøms computere og netværksressourcer.

Du må ikke videregive dit login eller benytte andres, og du er personlig ansvarlig for alle handlinger, der udføres under brug af dette login.

Dine handlinger på VUC Storstrøms netværk og internetadgang registreres.


En computer er en temmelig robust størrelse. Den tåler dog ikke væske eller krummer, især ikke i tastaturet. Det er derfor ikke tilladt at spise eller drikke ved computeren.

Enhver brug af computere både internt (i huset) og eksternt (på nettet) er underlagt dansk og international lov om bl.a. ophavsret og copyright.

Du skal have respekt for andre brugeres ret til brevhemmelighed og undgå at spilde andres tid med udsendelse af ubrugeligt og ligegyldigt materiale - f.eks. såkaldt “junk-mails” og tilsvarende udgydelser.

Du må ikke ændre på computerens opsætning, da den er installeret, så det altid er nemt for alle at finde rundt i dens indhold.

Undgå unødig udskrivning - kladder udskrives altid i sort/hvid.

Hvis du henter programmer fra Internettet til eget brug, må filerne ikke “pakkes ud” eller installeres på computeren, men skal straks overføres til passende lagermedie.

Ulovlig brug af computeren kan skade skolens omdømme, hvorfor en sådan adfærd kan føre til fratagelse af rettigheder til at benytte skolens computere eller til bortvisning fra skolen, politianmeldelse og erstatningskrav.

 Retningslinjer for adfærd og mediebrug mv. i undervisningen på VUC Storstrøm - Klik her