Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du har brug for særlig støtte i dine studier, kan vores studievejleder hjælpe dig med at ansøge om SPS.

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at kursister med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

 

Hvem kan få SPS?

Du kan søge SPS hvis du

  • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
    er tilmeldt den 2-årige hf-uddannelse, hf-enkeltfag og avu
  • er studieaktiv.

 

Hvad kan man få?

Støtten gives i form af undervisning og tekniske  hjælpemidler, der skal kompensere for  funktionsnedsættelsen. Den konkrete støtte afhænger af ansøgerens behov. Eksempelvis kan der ved ordblindhed blive bevilget it-hjælpemidler og instruktion i brugen af dem.

 

Sådan får man SPS

Din ansøgning om SPS skal gå gennem en studievejleder på VUC Storstrøm.

Ansøgningen sendes videre til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, der vurderer, om du er berettiget til SPS.