Udannelsestilbud i Faxe

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Dansk Basis
Dansk som andetsprog, basis
Dansk som andetsprog G
Dansk G
Dansk F
Engelsk basis
Engelsk F
Grundlæggende it, bases
Historie D
Naturvidenskab G
Matematik Basis
Matematik G
Samarbejde- og komm,  G
Samfundsfag G

Uddannelsespakker

Klar til erhvervsuddannelse

Lær dansk 

Hf-enkeltfag

Dansk A
Engelsk B
Samfundsfag C

Uddannelsespakke
Pædagog

2-årig hf -  Læs mere Klik her

2-årig hf med særlig tilrettelæggelse - Læs mere Klik her

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

FVU Start
FVU læsning trin 1-4
FVU matematik trin 1-2

Ordblindeundervisning

Dansk