Udannelsestilbud i Faxe

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Dansk Basis
Dansk G
Dansk F
Engelsk basis
Engelsk F
Historie D
Naturvidenskab G

Uddannelsespakker

Klar til erhvervsuddannelse
Dansk som andetsprog

Hf-enkeltfag

Dansk A
Engelsk B
Samfundsfag C

Uddannelsespakke
Pædagog

2-årig hf -  Læs mere Klik her

2-årig hf med særlig tilrettelæggelse - Læs mere Klik her

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

FVU Start
FVU læsning trin 1-4
FVU matematik trin 1-2

Ordblindeundervisning

Dansk