Næstved

Uddannelsestilbud Næstved

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Dansk basis
Dansk G
Dansk F
Dansk E
Dansk D
Dansk som andetsprog basis
Dansk som andetsprog G
Dansk som andetsprog F
Dansk som andetsprog E
Dansk som andetsprog D
Engelsk basis
Engelsk G
Engelsk F
Engelsk E
Engelsk D
Introducerende til historie D
Matematik basis
Matematik G
Matematik F
Matematik E
Matematik D
Naturvidenskab G
Naturvidenskab F
Naturvidenskab E
Naturvidenskab D
Samfundsfag G
Samfundsfag D

Uddannelsespakker på avu:

Liv og Læring
Klar til erhvervsuddannelse
Klar til uddannelse
VUC Next
Klar til videre uddannelse

Hf-enkeltfag

Biologi C
Biologi C-B
Billedkunst C
Billedkunst C-B
Dansk C
Dansk 0-A
Engelsk C
Engelsk 0-B
Historie 0-B
Kemi C-B
Matematik C
Matematik C-B
Matematik C-A
Psykologi C
Psykologi 0-B
Religion C
Samfundsfag C
Samfundsfag C-B
Tysk 0-B

Uddannelsespakker på hf:

Pædagog
Socialrådgiver
Sygeplejerske
Politi
Bioanalytiker
Klar til merkantil erhvervsuddannelse

Ordblindeundervisning - obu

Dansk
Engelsk

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Start trin 0
Dansk trin 1-4
Matematik trin 1-2