Nakskov

Uddannelsestilbud i Nakskov

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Dansk G
Dansk F
Dansk D
Dansk som andetsprog F
Matematik G
Matematik F
Matematik D
Engelsk basis
Engelsk G
Engelsk F
Samfundsfag G
Naturvidenskab G

Uddannelsespakker på avu:

Klar til uddannelse
Dansk som andetsprog
Klar til videre uddannelse

Hf-enkeltfag

Billedkunst C
Biologi C
Biologi 0-B
Dansk A
Engelsk B
Historie
Matematik C
Matematik C-B
Psykologi C
Samfundsfag C

Uddannelsespakker på hf:

Pædagog
Socialrådgiver
Sygeplejerske

Ordblindeundervisning - obu

Dansk
Engelsk

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

FVU start
Dansk trin 1-4
Matematik trin 1-2