Nykøbing F.

Uddannelsestilbud i Nykøbing F.

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Dansk G
Dansk F
Dansk E
Dansk D
Dansk som andetsprog G
Dansk som andetsprog F
Engelsk basis
Engelsk G
Engelsk F
Engelsk E
Engelsk D
Historie D
Matematik basis
Matematik G
Matematik F
Matematik E
Matematik D
Naturvidenskab G
Naturvidenskab F
Naturvidenskab E
Samfundsfag G

Uddannelsespakker på avu:

Liv og Læring
Klar til uddannelse
VUC Next
Klar til erhvervsuddannelse
Klar til videre uddannelse
Lær dansk

Hf-enkeltfag

Billedkunst C
Biologi C
Biologi B
Dansk C
Dansk A
Design C
Engelsk C
Engelsk B
Engelsk A
Fysik B
Geografi C
Historie B
Kemi B
Matematik C
Matematik B
Matematik A
Mediefag C
Psykologi C
Psykologi B
Religion C
Samfundsfag C
Samfundsfag B
Tysk B

Uddannelsespakker på hf:

Pædagog
Socialrådgiver
Sygeplejerske
Politi
Bioanalytiker
Ergoterapeut
EUD Business

Ordblindeundervisning - obu

Dansk

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Dansk trin 1-4
Matematik trin 1-2

Skema - klik her