Vordingborg

Uddannelsestilbud i Vordingborg

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Dansk basis
Dansk G
Dansk F
Engelsk basis
Engelsk F
Historie D
Idræt D
Naturvidenskab G

Uddannelsespakker

Dansk som andetsprog
Klar til videre uddannelse

Hf-enkeltfag (hf)

Biologi C
Biologi C-B
Dansk A
Engelsk B
Historie 0-B
Idræt C
Kemi C
Matematik C
Matematik C-B
Psykologi 0-B
Samfundsfag C
Samfundsfag C-B

Uddannelsespakker:

Bioanalytiker
Ergoterapeut
Pædagog
Sygeplejerske

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

FVU start
FVU læsning trin 1-4
FVU matematik trin 1-2

Ordblindeundervisning (OBU)

Dansk