Hf-Filosofi

2-årig hf - fagpakke

Obligatoriske fag

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Kreativt valgfag*

Naturvidenskabelige faggruppe:

Biologi C, Geografi C, Kemi C

Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

Historie B, Samfundsfag C, Religion C

Større skriftlig opgave

Fagpakke fag:

Matematik B

Filosofi C

Valgfag B**

Valgfag:

Kreative fag*: Faxe
  Idræt C
  Billedkunst C
Valgfag**: Faxe
  Idræt B
  Kemi B
  Psykologi B

Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.