Hf for ordblinde

Louise Engell er praktiserende læge, ordblind og kommer fra en familie med mange ordblinde. I hendes familie har der altid været stort fokus på rim, remser, leg og glæde ved ordene
Det er lysten, der driver værket. Det er lysten der driver værket

Særlig tilrettelagt forløb for ordblinde som ønsker at tage en hf-eksamen

VUC Storstrøm i Faxe tilbyder et 3-årigt hf-forløb, hvor du som ordblind får ekstra støtte i dansk. Udover den almindelige undervisning i dansk, har du skemalagte timer i et studieværksted med særlig undervisning for ordblinde. Undervisningen i studieværkstedet varetages af specialuddannede ordblindelærere.

IT-hjælpemidler

Udover støtte til danskundervisningen vil du også blive undervist i at bruge de særlige IT-hjælpemidler, der er til rådighed for ordblinde.