Hf for ordblinde

Louise Engell er praktiserende læge, ordblind og kommer fra en familie med mange ordblinde. I hendes familie har der altid været stort fokus på rim, remser, leg og glæde ved ordene

Særlig tilrettelagt forløb for ordblinde som ønsker at tage en hf-eksamen

VUC Storstrøm i Faxe tilbyder et 3-årigt hf-forløb, hvor du som ordblind får ekstra støtte i dansk. Udover den almindelige undervisning i dansk, har du skemalagte timer i et studieværksted med særlig undervisning for ordblinde. Undervisningen i studieværkstedet varetages af specialuddannede ordblindelærere.

IT-hjælpemidler

Udover støtte til danskundervisningen vil du også blive undervist i at bruge de særlige IT-hjælpemidler, der er til rådighed for ordblinde.