Hf-Medier

2-årig hf - fagpakke

Obligatoriske fag

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Kreativt valgfag*

Naturvidenskabelige faggruppe:

Biologi C, Geografi C, Kemi C

Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

Historie B, Samfundsfag C, Religion C

Større skriftlig opgave

Fagpakke fag:

Mediefag B og IT og kommunikation C

Valgfag B**

Valgfag:

Kreative fag*: Næstved
  Idræt C
  Billedkunst C
  Design og arkitektur C
  Drama C
Valgfag**: Næstved
  Billedkunst C-B
  Idræt C-B
  Kemi C-B
  Samfundsdag C-B
  Psykologi C-B
  IT og kommunikation C-B

Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.