Hf-Velfærd

2-årig hf fagpakker

Hf-Velfærd

 

Hf-velfærd er f.eks til dig, som ønsker at læse videre til pædagog eller socialrådgiver med samfundsfag og psykologi som fagpakkefag.

Obligatoriske fag

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Kreativt valgfag*

Naturvidenskabelige faggruppe:

Biologi C, Geografi C, Kemi C

Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

Historie B, Samfundsfag C, Religion C

Større skriftlig opgave

Fagpakke fag:

Samfundsfag B
Psykologi C

Valgfag B**

Valgfag:

Kreative fag*: Faxe Nykøbing F. Næstved
  Billedkunst C Billedkunst C Idræt C
  Idræt C Design og arkitektur C Billedkunst C
    Mediefag C Drama C
Valgfag**: Faxe Nykøbing F. Næstved
  Idræt B Kemi C-B Billedkunst C-B
  Psykologi B Samfundsfag C-B Idræt C-B
  Kemi B Psykologi C-B Kemi C-B
    Mediefag C-B Samfundsfag C-B
      Psykologi C-B

Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.