Særlig­ tilrettelagt­ forløb

Studerende med særlig behov.

 

Vi har mulighed for at hjælpe elever med særlige behov.

Med særlige behov mener vi eksempelvis ordblindhed, hvis du har fysiske udfordringer, autismespektrumforstyrrelser, angst eller andre udfordringer der gør, at det er vanskeligt for dig at gennemføre et 2-årigt hf-forløb.

Vi har mulighed for at visitere den enkelte elev med særlige behov til et forløb over tre år. Du skal dog være opmærksom på, at du skal visiteres til at følge forløbet. Skolen kan ikke garanterer plads.

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for et særligt tilrettelagt forløb, er du velkommen til at kontakte en studievejleder.

 

Se mere - klik her