Klar til Universitetet

Har du en HF og vil videre på universitetet?

Supplerende overbygningsforløb

Har du en hf-eksamen og vil videre på universitetet?

Supplerende overbygningsforløb er for både 2-årig hf og hf-e studenter uden en udvidet fagpakke, som ønsker at søge ind på en universitetsuddannelse. Ligeledes kan suppleringsforløbet anvendes af elever med bestået merkantil EUX 1. del, som ikke senere har modtaget et egentligt EUX-bevis og som ønsker optagelse på universitetet.

Den supplerende overbygning skal indeholde mindst et B- og et  A-niveau, som skal være målrettet den specifikke uddannelse, du vil søge optagelse på.

Undervisningen er gratis, såfremt du på begynder undervisningen senest 1. oktober,  2 år efter din gymnasiale eksamen.

Nogle tilrettelæggelser vil give mulighed for at søge SU – tal med en studievejleder herom.

For at kunne få et bevis for en supplerende overbygning skal fagene være beståede.

Med en bestået supplerende overbygning har du adgang til at søge optagelser på universitet, såfremt du opfylder de specifikke adgangskrav. Den supplerende overbygning giver dig ligeledes adgang til at søge optagelse på GSK (gymnasialt suppleringskursus), såfremt du fortsat mangler at opfylde specifikke adgangskrav.

Er du interesseret i et supplerende overbygningsforløb, skal du kontakte en studievejleder for at få lavet et konkret tilbud. Husk at medbringe eksamenspapirer, du skal også vide, hvilken konkret universitetsuddannelse du ønsker at søge ind på.