Fag på almen voksenuddannelse (AVU)

AVU-fag på flere niveauer

Et fleksibelt tilbud, der passer dig

Du kan tage fagene et ad gangen eller vælge flere fag samtidig. Du kan også kombinere fag fra Almen Voksenuddannelse med fx FVU eller HF-enkeltfag.

 

Hvor kan jeg få AVU?

AVU-fag tilbydes på alle VUC Storstrøm afdelinger. Dog er det ikke alle afdelinger, som tilbyder alle fag/niveauer.

Se niveauer på AVU

Basis

Basis er det grundlæggende niveau. Det afsluttes med en faglig dokumentation.

 

G-niveau

G-niveau svarer til 9. klasse. Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Niveauet giver adgang til optag en erhvervsuddannelse.


F-niveau

F-niveau svarer til mellem 9. og 10. klasse. Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.


E-niveau

E-niveau svarer til 10. klasse. Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

 

D-niveau

Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget.
D-niveau giver adgang til de studieforberedende ungdomsuddannelser (fx hf) samt de erhvervsrettede uddannelser.

 

 

AVU-fag - Næstved

Her finder du kursustilbud for AVU-fag på 9. -10. klasse niveau for voksne.

 

AVU-fag Næstved

AVU-fag - Faxe

Her finder du kursustilbud for AVU-fag på 9. -10. klasse niveau for voksne.

 

AVU-fag Faxe

 

Vi tilbyder også et forløb Uddannelse og læring

 

Uddannelse og læring

AVU-fag - Vordingborg

Her finder du kursustilbud for AVU-fag på 9. -10. klasse niveau for voksne.

 

AVU-fag Vordingborg

 

 

AVU-fag - Nykøbing F.

Her finder du kursustilbud for AVU-fag på 9. -10. klasse niveau for voksne.

 

AVU-fag Nykøbing F.

 

Vi tilbyder og forløbet Uddannelse og læring

 

 

Uddannelse og læring

AVU-fag - Maribo

Her finder du kursustilbud for AVU-fag på 9. -10. klasse niveau for voksne.

 

AVU-fag Maribo

AVU-fag - Nakskov

Her finder du kursustilbud for AVU-fag på 9. -10. klasse niveau for voksne.

 

AVU-fag Nakskov

Introducerende  og supplerende undervisning

Introducerende undervisning

VUC Storstrøm kan tilrettelægge introducerende undervisning, der giver en introduktion til et eller flere fag.

 

På den måde kan man få afklaret om AVU er det rigtige, og få mere viden om uddannelsesmulighederne.

Hvis du skulle få brug for ekstra hjælp

Hvis du skulle få brug for ekstra hjælp

Som AVU-kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at få ekstra hjælp til dine fag. Vi kalder det supplerende, differentieret undervisning (SDU).

 

SDU kan være en mulighed, hvis du:

  • har brug for mere tid til at arbejde med svært stof
  • vil fordybe dig i et bestemt område af faget
  • vil indhente stof, som du er gået glip af

 

SDU planlægges i samarbejde med din lærer på baggrund af dine behov med udgangspunkt i det enkelte fags mål og kernestof.

 

Kontakt din lærer eller en studievejleder og hør mere om dine muligheder for SDU.

 

Det er gratis at deltage i SDU.

Få svar på dine spørgsmål om AVU
...om optagelse, eksamen mv.