Fag på almen voksenuddannelse (AVU)

AVU-fag på flere niveauer

Fagene på AVU er inddelt på niveauer, hvor Basis er det laveste niveau og D er det højeste niveau.

Se niveauer på AVU

Basis

Basis er det grundlæggende niveau. Det afsluttes med en faglig dokumentation.

 

G-niveau

G-niveau svarer til 9. klasse. Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Niveauet giver adgang til optag en erhvervsuddannelse.


F-niveau

F-niveau svarer til mellem 9. og 10. klasse. Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.


E-niveau

E-niveau svarer til 10. klasse. Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

 

D-niveau

Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget.
D-niveau giver adgang til de studieforberedende ungdomsuddannelser (fx hf) samt de erhvervsrettede uddannelser.

 

 

Et fleksibelt tilbud, der passer dig

Du kan tage fagene et ad gangen eller vælge flere fag samtidig. Du kan også kombinere fag fra Almen Voksenuddannelse med fx FVU eller HF-enkeltfag.

 

Hvor kan jeg få AVU?

AVU-fag tilbydes på alle VUC Storstrøm afdelinger. Dog er det ikke alle afdelinger, som tilbyder alle fag/niveauer.

AVU-fag - Næstved

Her finder du kursustilbud for AVU-fag.

 

AVU-fag Næstved

AVU-fag - Faxe

Her finder du kursustilbud for AVU-fag.

 

AVU-fag Faxe

 

Se også dette forløb, der starter den 11. januar 2021:

 

Uddannelse og læring (hent pdf)

 

 

AVU-fag - Vordingborg

Her finder du kursustilbud for AVU-fag.

 

AVU-fag Vordingborg

 

Se også dette forløb, der starter den 11. januar 2021:

 

Uddannelse og læring (hent pdf)

AVU-fag - Nykøbing F.

Her finder du kursustilbud for AVU-fag.

 

AVU-fag Nykøbing F.

 

Se også disse forløb, der starter den 11. januar 2021:

 

Uddannelse og læring (hent pdf)

 

Lær mere dansk (hent pdf)

AVU-fag - Maribo

Her finder du kursustilbud for AVU-fag.

 

AVU-fag Maribo

AVU-fag - Nakskov

Her finder du kursustilbud for AVU-fag.

 

AVU-fag Nakskov

Introducerende  og supplerende undervisning

Introducerende undervisning

VUC Storstrøm kan tilrettelægge introducerende undervisning, der giver en introduktion til et eller flere fag.

 

På den måde kan man få afklaret om AVU er det rigtige, og få mere viden om uddannelsesmulighederne.

Hvis du skulle få brug for ekstra hjælp

Hvis du skulle få brug for ekstra hjælp

Som AVU-kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at få ekstra hjælp til dine fag. Vi kalder det supplerende, differentieret undervisning (SDU).

 

SDU kan være en mulighed, hvis du:

  • har brug for mere tid til at arbejde med svært stof
  • vil fordybe dig i et bestemt område af faget
  • vil indhente stof, som du er gået glip af

 

SDU planlægges i samarbejde med din lærer på baggrund af dine behov med udgangspunkt i det enkelte fags mål og kernestof.

 

Kontakt din lærer eller en studievejleder og hør mere om dine muligheder for SDU.

 

Det er gratis at deltage i SDU.

Få svar på dine spørgsmål om AVU
...om optagelse, eksamen mv.