AVU-fag fjernundervisning

Fag på 9. og 10. klasses niveau

Faglig dokumentation og eksamenerne er de samme som for AVU-fag på tilstedeværelseshold.

 

Du kan tage fagene på fjernundervisning eller kombinere fjernundervisningshold og tilstedeværelseshold.

 

Følgende AVU-fag tilbydes på Fjernundervisning (opstart i parentes):

 

Naturvidenskab:

Naturvidenskab G (aug)
Naturvidenskab G (jan)

 

Engelsk:

Engelsk F (jan-aug)
Engelsk E (nov-mar)
Engelsk D (feb-sep)

 

Matematik:

Matematik F (jan-aug)
Matematik E (jan-aug)
Matematik D (mar-okt)

 

Dansk:

Dansk F (jan-aug
Dansk E (nov-mar)
Dansk D (feb-sep)

 

Samfundsfag:

Samfundsfag G (jan-aug)

 

Fagene kan også kombineres med HF-enkeltfag.

FAQ om AVU på Fjern
...om optagelse, eksamen mv.