FAQ om AVU Fjernundervisning

Ønsker du at tage en almen voksenuddannelse (AVU) som fjernundervisning?

Se her hvilke regler, der gælder for dig.

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Adgangskrav på AVU-fag - Fjernundervisning

AVU på VUC Storstrøm er et tilbud til dig, der er over 25 år.

 

Du kan dog søge om optagelse, hvis du er under 25 år og opfylder et af nedenstående krav:

 

 • Du er selvforsørgende. Du skal være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer (dokumentation kræves) under hele forløbet.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx. EUD eller EUG), men har behov for supplerende fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx. EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
 • Du tager HF-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt AVU-fag med undtagelse af Dansk og Dansk som andetsprog.


AVU-fag på fjernundervisning kræver grundlæggende gode danskkundskaber på min. 9. klasses- eller G-niveau.

Computerkrav
 • Du skal have en computer med webkamera og en god internetforbindelse
 • Du skal have en e-mail
 • Du skal medbringe computer til eksamenerne

 
For at følge fjernundervisning er det desuden et krav, at du er en rimelig erfaren bruger af IT.

Hvad koster AVU-fag

Priser AVU pr. 1. august 2021

 

Fag

Pris*

Pris for pensionister og efterlønsmodtagere

Dansk

130 kr.

880 kr.

Dansk som andetsprog

130 kr.

880 kr.

Engelsk

130 kr.

880 kr.

Matematik

130 kr.

880 kr.

Fransk

130 kr.

880 kr.

Historie

130 kr.

880 kr.

Naturvidenskab

130 kr.

880 kr.

Samfundsfag

130 kr.

880 kr.

Tysk

 

130 kr.

 

880 kr.

 

Tilbudsfag

   

Billedkunst

1330 kr.

2.080 kr.

Formidling

1330 kr.

2.080 kr.

Grundlæggende IT

1330 kr.

2.080 kr.

Idræt

1330 kr.

2.080 kr.

Latin

1330 kr.

2.080 kr.

Livsanskuelse

1330 kr.

2.080 kr.

Mediefag

1330 kr..

2.080 kr.

Psykologi

1330 kr.

2.080 kr.

Pædagogik

1330 kr.

2.080 kr.

Religion

1330 kr.

2.080 kr.

Samarbejde & kommunikation  

1330 kr.

2.080 kr.

Selvstuderende

 

Fagets pris

pr. prøve

Fagets pris

pr. prøve

 

* Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

 

Læs den fulde bekendtgørelse her

 

Bemærk

 

Pris for AVU-fag giver ret til at følge undervisningen på op til to sammenhængende niveauer i forlængelse af hinanden.

Jeg vil være selvstuderende - hvordan foregår det?

At være selvstuderende betyder, at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag. Du kan være selvstuderende ved HF- og AVU-fag.

 

Du skal have en mailadresse og egen mobil.

 

 • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag
 • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning
 • Du skal betale ved tilmelding.

 

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding til eksamen i fag for selvstuderende hos studievejlederne to gange om året - med henblik på enten sommer- eller vintereksamen.

 

Tilmeldingsperioderne er:

 • sommereksamen: 1. januar til 1. marts kl. 12.00.
 • vintereksamen: 15. august til 1. oktober kl. 12.00

 

Du kan tidligst kontakte din(e) faglige vejleder(e) en uge efter indbetalingen.

 

Tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb er ikke muligt efter hhv. 1. marts/1. oktober.

 

Priser

Prisen pr. fag er den samme, som hvis du modtager undervisning.

 

SU

Du kan ikke få SU.

 

Regler for mundtlig eksamen

Du får kun tildelt faglig vejledning, hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får vejleders navn og e-mail via det Canvas-fag, som du bliver tilknyttet.

 

Du har ret til faglig vejledning i det omfang, der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksamensgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen.

 

Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

 

De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag, som den faglige vejleder har udarbejdet. Hvis du alligevel vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.

Skal jeg til eksamen?

Du skal til eksamen i alle fag. Eksamen kan finde sted på alle VUC Storstrøms afdelinger.

 

Du har ét eksamensforsøg pr. tilmelding, og du bliver automatisk tilmeldt den relevante eksamenstermin, når du bliver optaget på holdet. Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlig og mundtlig eksamen, fx pas, kørekort eller studiekort.

 

Der afholdes eksamen i:

 

 • December/januar (vintereksamen)
 • Maj/juni (sommereksamen)
 • August (sygeeksamen)