HF E-sport

Dyrk e-sport og tag en HF-eksamen samtidigt

Med en HF Esport får du en fuld HF-eksamen tilrettelagt specielt for dig med interesse for gaming og esport.

 

I undervisningen vil du møde eksempler og materialer hentet fra spillenes verden side om side med den traditionelle undervisning.

 

Med mediefag som det kreative fag på første år, kan du blandt andet arbejde med computerspil som fortællermedie eller selv inddrage elementer fra esport-kulturen gennem dit eksamensprojekt.

 

Ved siden af undervisningen tilbyder vi, i samarbejde med blandt andet Næstved Esport, ugentlig træning i flere forskellige spil afhængig af dine interesser.

 

Du vil efterfølgende have muligheden for at tage DGI’s træneruddannelse indenfor esport.

Styrkelse af kompetencer

Uddannelsen dyrker de kompetencer, som du opnår gennem e-sport - heriblandt det, man kalder for det 21. århundredes kompetencer (21st century skills)  – fx it og læring, videnskonstruktion, innovation, selvevaluering, samarbejde og kompetent kommunikation

 

Der er tale om kompetencer, der, ud over at hjælpe dig i dit spil, også vil ruste dig til en videregående uddannelse og til arbejdsmarkedet.

 

Fagene

Du følger samme obligatoriske fag som ved den almene HF2 og har derudover følgende valgfag:

 

 • Mediefag C
 • Matematik B
 • Kommunikation og IT C
 • Samfundsfag B / Kemi B.

 

 

Esport events

Derudover vil undervisningen blive suppleret med esport events i samarbejde med lokale esportsklubber.

 

Du vil få medansvar for arrangementerne og vil derfor opnå praktisk erfaring med fx planlægning af en markedsføringskampagne eller udarbejdelse af en turneringsstruktur.

 

 

Fremtidsmuligheder

Der er mange veje, du kan vælge at gå. Med en eksamen fra HF E-sport kan du fx læse videre på uddannelser inden for:

 

 • Spil- eller softwareudvikling
 • Digitale medier
 • Grafisk design
 • Eventkoordinering
 • Leisure management
 • Kommunikation
 • Erhvervsøkonomi eller lign.

 

 

Tilmelding

Tilmeld dig via optagelse.dk

 

Ønsker du at tale med en studievejleder?

 

Studievejledning

Praktiske oplysninger