Praktiske oplysninger - esport

Optagelseskrav

Du kan tidligst optages på HF enkeltfag et år efter at have afsluttet enten folkeskolens 9. klasse eller 10. klasse.

 

Optagelsen sker ved samtale med vejleder og på baggrund af dine ønsker og en vurdering af dine faglige kvalifikationer

Kan jeg få merit?

Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din hf-eksamen.
Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.
Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

 

Har du spørgsmål til merit?


Kontakt en studievejleder.

Vil du søge Statens uddannelsesstøtte - SU?

Du skal selv søge om SU og evt. SU-lån på SU hjemmeside

 

www.su.dk

 

Det er en god idé at søge din SU i god tid inden start. Vær særlig opmærksom omkring sommerferien og juleferien, hvor vi har lukket og ikke behandler SU-ansøgninger.  - særligt  - så søg gerne allerede fra d. 1/7, som er det tidligste, du kan søge.

 

Er du ikke dansk statsborger, skal du søge endnu tidligere, da der er op til 3 måneders behandlingstid.

 

Kontakt evt. vores studievejledere.   

 

Se skolens åbningstider, så du undgår, at din ansøgning forsinkes pga. ferie.

Hvad koster hf-fag?

Priser

 

Fag

Pris

Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

Billedkunst

550 kr. 1.300 kr.

Biologi

550 kr. 1.300 kr.

Dans

550 kr. 1.300 kr.
Dansk 550 kr. 1.300 kr.
Dansk som andet sprog 550 kr. 1.300 kr.
Design og arkitektur 550 kr. 1.300 kr.
Dramatik 550 kr. 1.300 kr.
Engelsk 550 kr. 1.300 kr.
Fysik 550 kr.. 1.300 kr.
Geografi 550 kr. 1.300 kr.
Historie 550 kr. 1.300 kr.
Idræt 550 kr. 1.300 kr.
Kemi 550 kr. 1.300 kr.
Kommunikation og IT 550 kr. 1.300 kr.
Matematik 550 kr. 1.300 kr.
Mediefag 550 kr. 1.300 kr.
Musik 550 kr. 1.300 kr.
Psykologi 550 kr. 1.300 kr.
Religion 550 kr. 1.300 kr.
Samfundsfag 550 kr. 1.300 kr.
Tysk 550 kr. 1.300 kr.
     
Specielle fag    
Erhvervsøkonomi 1.400 kr. 2.150 kr.
Filosofi 1.400 kr. 2.150 kr.
Organisation 1.400 kr. 2.150 kr.
Innovation 1.400 kr. 2.150 kr.

 

Prisen er betinget af (undtagen for selvstuderende), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl, så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.


Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.


Refusion

Hvis du gennemfører og består en fuld hf-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår på beviset. Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af hf-uddannelsespakkerne, hvor du består alle fag, dog IKKE politipakken, da den ikke er adgangsgivende til politiuddannelsen, men kvalificerer til politiets optagelsesprøve.

Hvad er kravene til min computer?
 • Du skal have en computer med webkamera og en god internetforbindelse
 • Du skal have en e-mail-adresse
 • Du skal medbringe computer til eksamenerne

 
For at følge fjernundervisning er det desuden et krav, at du er en rimelig erfaren bruger af IT.

Hvordan modtager jeg vigtige informationer?

E-boks/digital post

 

Vigtige breve og dokumenter modtager du i din i din E-boks fra os, og det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse jævnligt.

 

Du kan logge ind på din digitale postkasse/E-boks via

 

borger.dk eller e-boks.dk

 

Du skal bruge dit Nem-ID for at kunne logge på.

 

Du kan med fordel hente e-boks appen til din smartphone - så har du en nem og hurtig adgang til din post.

Opbygning af en fuld højere forberedelseseksamen

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Biologi C
 • Geografi C
 • Kemi C
 • Historie B
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Et kreativt fag

Valgfag

 • Du skal typisk have 2 valgfag på C-niveau og 2 valgfag på B-niveau, i alt mellem 370-420 timers valgfag

Større skriftlig opgave

 • 15 siders skriftlig opgave som gennemføres selvstændigt
 • SSO skrives i sidste eller næstsidste semester

Eksamensprojekt

 • Projekt der omfatter 2 fag. Gennemføres selvstændigt
 • EP skrives i det sidste eller næstsidste semester

Udvidet fagpakke

Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke. Denne kræver 2-3 ekstra løft af niveau i fag. Et af disse skal være til A-niveau.

Hvad er SSO?

Kursister, som tager en hel hf, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, kaldet SSO. Rapporten bedømmes af lærer og censor. SSO'en skrives i dit sidste år af din uddannelse.

Hvad er et eksamensprojekt?

Kursister, som tager en hel hf på hf-enkeltfag, skal gennemføre eksamensprojektet. Eksamensprojektet består af en synopsis, som du selvstændigt skriver i 2 fag. Det afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eksamensprojektet gennemføres i det sidste år af din uddannelse.

SMS med brugernavn og password

Du vil modtage en sms fra os med dit brugernavn og password (Uni-login), når det er dannet i vores system.

 

Får du ikke en sms, har vi måske ikke dit mobilnummer. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dit mobilnummer hos os. Det gør du på Ludus Web / *Kursist i feltet ”mobiltelefon”.

 

Har du problemer med dette, så kontakt kontoret.

 

Hos os oprettes Uni-login 80 dage før holdstart. Det vil sige, at SMS med Uni-login bliver sendt til kursisten ved endelig optagelse på hold. Ved auguststart vil nye kursister først modtage SMS ca. ultimo juni måned.

Kan jeg få tilskud til deltagerbetaling

SU

Hvis du er studerende og modtager SU, kan der søges om tilskud til dækning af deltagerbetaling.

 

Dækningen af deltagerbetalingen deles ud på SU’en ud over de måneder, hvor faget strækker sig, og er skattepligtigt, du kan højest få 85 % udbetalt.

 

Er din SU-sats afhængig af dine forældres indtægt, tildeles tilskuddet til dækning af deltagerbetaling også ud fra forældrenes indkomst.

 

Tilskuddet kan derfor blive nedsat eller helt bortfalde, hvis dine forældres indkomst er for høj. Du skal ligeledes være SU berettiget i perioden for at modtage for at deltagerbetalingen, den studerende f.eks. er erklæret studieinaktiv i den ene af månederne, hvor vil denne måned falde væk.

 

Læs mere (SU)

 

 

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig?