Styrkelse af kompetencer i tiden

Uddannelsen kommer til at dyrke de kompetencer, som du opnår gennem esport - heriblandt det man kalder for 21. århundredes kompetencer (også kendt som 21st century skills)  – fx  it og læring, videnskonstruktion, innovation, selvevaluering, kollaboration og kompetent kommunikation. 

 

Der er tale om kompetencer, der også vil ruste til dig til en videregående uddannelse og til arbejdsmarkedet.

 

Fagene

Vi starter med tre obligatoriske og et kreativt fag -

 

  • dansk A
  • engelsk B
  • matematik C
  • mediefag C - kreativt fag.

 

Supplerende kompetencer

Derudover vil undervisningen blive suppleret med esportsevents i samarbejde med lokale esportsklubber.

 

Du vil få medansvar for arrangementerne, og vil derfor opnå praktisk erfaring med f.eks. planlægning af en markedsføringskampagne eller udarbejdelse af en turneringsstruktur.