Geografi C

Geografi er et fag, hvor både naturen og kulturen spiller med.

Selvom nogle af temaerne i geografi i høj grad er naturgeografisk baserede vil også den kulturelle sammenhæng blive inddraget.

Emnerne er:

  •     Pladetektonik
  •     Vand
  •     Vejr og klima
  •     Energiproduktion
  •     Landbrug
  •     Befolkningsudvikling

 

Målet for faget er, at du får et indblik i geografiens emneområder og dermed blive bedre i stand til at orientere dig i verden, samt får et bedre grundlag for at vurdere forskellige geografiske problemstillinger.

 

Laboratoriekursus

Geografi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med faget deltage i et obligatorisk laboratoriekursus (der kan forløbe over flere dage) på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at du skriver rapporter over de forskellige eksperimenter. Deltagelse i laboratoriekurset samt aflevering er rapporterne er et krav for at kunne gå til eksamen.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen./div>