Hvad kræver det at læse hf-fag som fjernundervisning?

Fjernundervisning kræver:

  • At du afleverer de aftalte opgaver til tiden og på avu-hold deltager i den obligatoriske tilstedeværelsesundervisning
  • At du kan arbejde selvstændigt enten alene eller i studiegrupper - hvilket kræver meget selvdisciplin
  • At du er motiveret og kan strukturere dine arbejdsgange
  • At du kontakter din lærer, hvis du har spørgsmål til det faglige 
  • At du kontakter din studievejleder, hvis du har problemer med studieaktiviteten
  • At du har en computer med webkamera samt en god internetforbindelse
  • At du er en forholdsvis rutineret IT-bruger
  • At du deltager i de obligatoriske laboratoriekurser, hvis du følger kemi, biologi, geografi, eller fysik.
  • At du deltager i de obligatoriske workshops, hvis du følger drama

 

Hvad kræves i forbindelse med studieaktivitet?

Studieaktivitet måles på AVU-fag via afleveringer og tilstedeværelse (fysisk eller via videokonference) i 20% af undervisningstiden.

Studieaktivitet måles på HF-fag via afleveringer.

For alle fjernfag gælder, at eksamenerne tæller med i studieaktivitet, og du skal huske at aflevere opgavebesvarelser i og Canvas. Du skal jævnligt logge på Ludus Web, Canvas og din mail for at holde øje med informationer fra lærere og studievejledere.