Uddannelsespakker

En genvej til din drømmeuddannelse

VUC Storstrøm tilbyder en række fag, der sammen med dine  erfaringer, kan kvalificere dig til at søge optagelse på en række pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser samt til optagelsesprøven til politibetjent.

Forløb

Uddannelsespakkerne består af en række hf-fag, der alle afsluttes med en eksamen. Udover de ordinære hf-timer vil der indgå studietimer med vejledning i bl.a. studiemetoder og opgaveskrivning.

I tilknytning til fagene vil du blive trænet i studiemetode og opgaveskrivning. Du skal regne med, at der vil være obligatoriske introkurser, inden den ordinære undervisning starter. Der er mødepligt til undervisningen, og der er pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver.