Integrations­grund­uddannelse

Integrationsgrunduddannelse - IGU

Mulighed for ansættelse af flygtninge

IGU giver virksomheder mulighed for at ansætte en flygtning i 2 år til en løn, der tager højde for, at personens faglige og sproglige kompetencer endnu ikke lever op til kravene
på det danske arbejdsmarked. Formålet med IGU er, at den enkelte via en kombination af praktisk arbejde og sproglig opkvalificering kvalificeres til det danske arbejdsmarked
eller uddannelse.

Ordningen gælder for flygtninge og familiesammenførte til en flygtninge mellem 18-40 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end 5 år.

Et IGU-forløb består af uddannelse i kombination med praktik på en virksomhed, hvor der mellem arbejdsgiver og praktikmedarbejder skal indgås en aftale om integrationsuddannelsen.
Uddannelsesdelen skal over de 2 år i gennemsnit udgøre 37 timers uddannelse over 20 uger, i alt 740 timers uddannelse.

Når flygtningen er på uddannelse, får vedkommende ikke løn, men en skolegodtgørelse, der svarer til integrationsydelsen. Flygtningen skal selv ansøge om skolegodtgørelse.

I IGU er der krav om, at AMU skal indgå i undervisningsforløbet: For personer, der har bestået Prøve i dansk 1, 2 eller 3, skal AMU udgøre mindst 8 af de 20 ugers undervisning.
For øvrige skal der min. indgå ét AMU kursus.