Behov for ordblinde­undervisning

Deltagelse i ordblindeundervisning fordelt på alder og køn i hele landet.

 

  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
  Personer                  
OBU - - - 3697 5641 7665 8764 9458 10831 10819
-29 år - - - 1650 2329 2881 3318 3608 4165 4160
30-49 år - - - 1577 2476 3405 3727 3840 4270 4078
50 år+ - - - 470 836 1379 1719 2010 2396 2581
Mænd - - - 2050 3270 4585 5277 5335 6247 6168
Kvinder   - - 1647 2371 3080 3487 4123 4584 4651

 Kilde: Danmarks statistik

Aktivitet for at imødekomme behovet for ordblindeundervisning

VUC Storstrøm, aktivitet fordelt på udbudsbyer samt kativietet gennem af driftsoverenskomsthavere.

 
 By Forventet aktivitet 2015 Aktivitet 2014

Aktivitet 2013

VUC Storstrøms afdelinger:      
Faxe 4,2 2,8 1,9
Maribo 1,4 1,2 1,3
Nakskov 1,9 1,8 2,5
Nykøbing F. 3,8 4,5 4,9
Næstved 3,7 3,6 3,5
Vordingborg 1,8 1,3 1,1
AOF Center Sjælland syd   3,4 16,8
AOF Østsjælland 1,2 0,8 1,4
LOF Storstrømmen 1,7 1,9 3,5
VISP  5,8 4,8 4,3

Geografisk placering af udbuddet for ordblindeundervisning.

 

Udbyder Geografisk placeirng af udbud Hypighed Dag- og aften undervisning
VUC Storstrøm Faxe
Maribo
Nakskov
Nykøbing F.
Næstved
Vordingborg
Faste holdstartstidspunkter + ved behov Ja
AOF Center Sjælland syd   Faste holdstartstidspunkter + ved behov Ja
AOF Østsjælland Faxe og Stevns kommune Faste holdstartstidspunkter + ved behov Ja
LOF Storstrømmen  Næstved, Faxe, Stevns, Guldborgsund og Lolland kommune Faste holdstartstidspunkter + ved behov Ja
VISP

Nakskov
Nykøbing F.
Næstved

Faste holdstartstidspunkter + ved behov Ja