FVU læsning - Forberedende Voksenundervisning

Holdstørrelse 10-14 personer
Deltagerbetaling  Ingen
Godtgørelse SVU efter gældende regler
Formål At give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen er rettet mod den enkeltes individuelle behov for læsning, stavning og skrivning i job og fritid.

 

Ordblindeundervisning

Holdstørrelse 2-6 personer min. 2 lektioner a 45 minutter
Deltagerbetaling Ingen
Godtgørelse SVU efter gældende regler.
Formål At skabe handlemuligheder og funktionelle færdigheder for den enkelte. Undervisningens mål og indhold har udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov.

Særligt tilrettelagte forløb.

Vi tilbyder også specialtilrettelagte forløb efter aftale.

 

 • Jette Bakkedal

  Jette Bakkedal Uddannelseskonsulent

  Tlf. 40871505

  jba@vucstor.dk

  Faxe, Næstved, Stevns
  og Vordingborg kommune

 • Jette A. Christensen

  Jette A. Christensen Uddannelseskonsulent

  Tlf. 29267178

  jec@vucstor.dk

  Guldborgsund og
  Lolland kommune