Matematik - fra elementært begynderniveau til gymnasialt niveau

FVU Matematik - Forberedende Voksenundervisning

Holdstørrelse 10-14 personer
Deltagerbetaling  Ingen
Godtgørelse SVU efter gældende regler
Formål

Undervisningen skal øge muligheden for at overskue og behandle informationer og materialer, hvori regning og matematik indgår.

Desuden tilbyder VUC Storstrøm matematik på følgende niveauer. Basis, G, F, E, D på AVU.

Niveau C, B, og A på hf-niveua.

Det er muligt til en aftalt timepris at tage delelementer ud af de enkelte trin og niveauer.

 

 

 • Jette Bakkedal

  Jette Bakkedal Uddannelseskonsulent

  Tlf. 40871505

  jba@vucstor.dk

  Faxe, Næstved, Stevns
  og Vordingborg kommune

 • Jette A. Christensen

  Jette A. Christensen Uddannelseskonsulent

  Tlf. 29267178

  jec@vucstor.dk

  Guldborgsund og
  Lolland kommune