Del et kursus

Har jeres virksomhed ikke medarbejdere nok til at fylde et helt kursus, så få en "venskabsvirksomhed".

Et kursus på VUC Storstrøm kræver typisk mellem 10 og 20 deltagere. Det kan de færreste virksomheder trække ud af produktionen på én gang, og derfor må de takke nej til favorable efteruddannelsestilbud.

Men hvad nu hvis man kunne dele holdet med virksomhederne lidt længere nede ad gaden?  Det koncept har VUC Vejle med succes arbejdet med nogle år, og det har inspireret VUC Storstrøms Erhvervsafdeling til et initiativ, der skal samle lokale virksomheder i et "virksomhedsnetværk".

"Vi har spurgt os lidt for, og det er faktisk et stort ønske fra mange af virksomhederne. Fx har vi en virksomhed, der gerne vil have nogle medarbejdere til tysk. Men de kan kun stille fem, forklarer uddannelseskonsulent Jette Bakkedal fra VUC Storstrøm.

Sammen med kollegaen Jette Christensen har hun gennem en årrække tilbudt virksomheder på Lolland, Falster og Sydsjælland både gængs voksenundervisning eller særligt tilrettelagte kurser som konflikthåndtering eller teambuilding. Kurserne kan både foregå på en af VUC Storstrøms seks afdelinger eller hos den enkelte virksomhed og kan sammensættes efter behov.

VUC Storstrøms virksomhedsnetværk vil fokusere på dels at koble virksomheder, så de sammen kan finde det fornødne antal medarbejdere, dels skabe nogle rammer for videndeling på HR og uddannelsesområdet.

I virksomhedsnetværket” sættes fokus på de almene kompetence ud fra virksomhedernes behov og vi kan tilbyde at hjælpe med det praktiske omkring tilskudsordninger og jobrotation”, forklarer Jette Bakkedal.