Kommunikation og teambuilding er ikke nødvendigvis tavleundervisning og rundbordssnak. SWS i Nørre Alslev fik deres helt eget kursus. 

Når virksomheden kører 24/7, og medarbejderne arbejder på skift, kan der nemt opstå huller i den daglige kommunikation. Men en tur i zoo og nogle få timers fokuseret undervisning blev en helt ny oplevelse for medarbejderne på forbrændingsvirksomheden SWS i Nørre Alslev.

"Vi ser ikke hinanden så meget her i virksomheden.  Vores medarbejdere arbejder på skift, og de er også fordelt på forskellige afdelinger. Så da VUC kom med et tilbud om et kursus til os, måtte jeg melde tilbage, at det, vi egentlig havde mest brug for, var noget teambuilding", forklarer Helle Grimstrup.

Hun er administrerende direktør for 13 medarbejdere på forbrændingsvirksomheden SWS i Nørre Alslev. Virksomheden forarbejder og forbrænder såkaldt farligt affald fra blandt andet genbrugspladser samt erhvervs- og medicinalvirksomheder.

"Når vi tidligere har haft folk på efteruddannelse, har det altid været meget fagligt - fx behandling af affald. Og jeg har nok været lidt skeptisk overfor konsulentbranchen. For det er meget forskelligt, hvad man får, og du kan altså ikke sætte 12 produktionsmedarbejdere ned 8 timer foran en gang power point", forklarer hun.

Men VUC Storstrøm lyttede til ønskerne fra SWS og tilbød virksomheden et specielt tilrettelagt kursus målrettet deres behov.

"Kravet var, at det også skulle være en hyggelig dag. Så vi havde en dag i Guldborgsund zoo, hvor vi blandt andet skulle gætte et dyr. Vi blev også delt op i to hold og skulle sortere kakerlakker, og der var et godt konkurrenceelement i mange af de øvelser, vi gennemgik. Derudover havde vi en rigtig god underviser i kommunikation. Hun var god til at favne os og få alle med. Som en af mine medarbejdere sagde bagefter: Jeg plejer at sidde og tegne kruseduller til sådan noget her, det har jeg ikke gjort i dag", fortæller Helle Grimstrup.

Oplevelsen blev lidt en øjenåbner i den meget mandsdominerede virksomhed, og det har fået Helle Grimstrup til at overveje en opfølgning.

"Vi lagde stor vægt på, at det også skulle være en sjov dag, og det blev det. Men vi fik også rigtig meget med hjem, og nu overvejer jeg faktisk fire opfølgningskurser", siger hun.