VUC Storstrøm matcher også erhvervslivet

JCI Guldborgsund gik worldwide med VUC Storstrøms internetbaserede undervisningssystem Global Classroom.

VUC… Det er da noget aftenskole med 10. klasse og hf. Eller er det? De lokale medlemmer fra Junior Chambers Guldborgsund fik i hvert fald revideret deres syn på voksenundervisning, da de i foråret besøgte VUC Storstrøm i Nykøbing F.

Junior Chambers er et internationalt netværk af unge erhvervsfolk, der blandt andet udvikler sig gennem virksomhedsbesøg. Og en af øjenåbnerne for de lokale JCI’er var det store samarbejde, VUC Storstrøm har med erhvervslivet.

”Det kom meget bag på mig, hvor bredt VUC egentlig spænder, og at det også er målrettet erhverv og organisationer”, forklarer formand Michael Larsen.

Sammen med resten af netværket blev han blandt andet præsenteret for VUC Storstrøms virtuelle undervisningssystem Global Classroom. Et video- og internetbaseret system, der gør det muligt at afholde fælles klasseundervisning, møder eller konferencer, uanset hvor i verden deltagerne befinder sig.

”Det fungerede rigtig godt, og jeg er overrasket over, hvor god kvaliteten var. Fx var der stort set ingen forsinkelse, og både billeder og kommunikation gik klart og tydeligt igennem. Som organisation kan jeg godt se et potentiale i det. Alene i JCI Danmark har vi 42 afdelinger over hele landet, og det her kunne spare mange ressourcer i transport til møder. Det samme må gøre sig gældende for virksomheder, der har mange ansatte i forskellige afdelinger i Danmark – og måske over hele verden, siger Michael Larsen.