FVU læsning - Forberedende Voksenundervisning

Holdstørrelse 10-14 personer
Deltagerbetaling  Ingen
Godtgørelse SVU efter gældende regler
Formål At give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen er rettet mod den enkeltes individuelle behov for læsning, stavning og skrivning i job og fritid.

 

Ordblindeundervisning

Holdstørrelse 2-6 personer min. 2 lektioner a 45 minutter
Deltagerbetaling Ingen
Godtgørelse SVU efter gældende regler.
Formål At skabe handlemuligheder og funktionelle færdigheder for den enkelte. Undervisningens mål og indhold har udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov.

Særligt tilrettelagte forløb.

Vi tilbyder også specialtilrettelagte forløb efter aftale.