Matematik - fra elementært begynderniveau til gymnasialt niveau

FVU Matematik - Forberedende Voksenundervisning

Holdstørrelse 10-14 personer
Deltagerbetaling  Ingen
Godtgørelse SVU efter gældende regler
Formål

Undervisningen skal øge muligheden for at overskue og behandle informationer og materialer, hvori regning og matematik indgår.

Desuden tilbyder VUC Storstrøm matematik på følgende niveauer. Basis, G, F, E, D på AVU.

Niveau C, B, og A på hf-niveua.

Det er muligt til en aftalt timepris at tage delelementer ud af de enkelte trin og niveauer.