FVU-digital

FVU-Digital er et gratis forløb, der tager udgangspunkt i dine arbejdsopgaver, dine behov, din virksomhed og din branche.

Samtidig får du en bedre forståelse for ITs indflydelse på arbejdslivet

FVU-digital kan styrke din evne til f.eks.:
at arbejde med relevante enheder og digitale værktøjer

  • at håndtere filer
  • at opsamle, søge og håndtere data
  • at målrette og effektivisere informationssøgning
  • at efterleve reglerne om behandling af persondata.

Hvad er FVU Digital
Digital består af 3 trin. Du begynder på det trin, som passer til dit behov. Det kræver ikke nogen speciel viden for at kunne begynde på det første trin.

Hvor lang tid tager det?
Hvert trin består af 20-30 timer.

  • Vi planlægger forløbet, så det passer ind i din og virksomhedens arbejdsdag.
  • Forløbet bliver planlagt med mindst 3 timer pr. uge

Pris:
Det er gratis.

 

Undervisningen er efter lov om Forberedende Voksenundervisning (FVU Digital)

FVU-digital ruster dig til at håndtere IT på arbejdspladsen.
» Der er tre trin/niveauer i FVU-digital.
» Du 20-30 timers undervisning pr. trin.
» Du får bedømmelse efter hvert gennemført trin, og FVU-digital kan afsluttes med prøve efter trin 3.