Organisationsudvikling og medarbejder-temadage

Vi tilbyder forløb, der understøtter udvikling af virksomheden og inddrager medarbejderne i processen.
Forløbene kan fx være tilrettelagt som temadage hvor forskellige temaer og spørgsmål behandles.

Vores tilgang er, at vi sammen med virksomhedens medarbejdere (og ledelse) engagerer os i konstruktive dialoger om virksomheden, samarbejdet og fremtiden.

Temaerne kan fx være:

Virksomhedsgrundlag (vision, mission, strategi og værdier)

- Hvad vil vi gerne være kendt for, og hvordan udfolder det sig som hverdagshandlinger i virksomheden?
- Hvad er ”kvalitet” i vores virksomhed og hvad kan vi konkret gøre for at udvikle kvaliteten?
- Hvad er virksomhedens potentiale og hvordan kan alle bidrage?

En virksomhed i udvikling og trivsel

- Medarbejdertrivsel på flere niveauer. Hvad skaber trivsel og værdi?
- Virksomhedens udvikling og ”trivsel”. Hvordan ser vores fremtid ud?
- Det meningsfulde arbejdsliv

Teamudvikling og teamsamarbejde

- Hvordan kan vi bedst arbejde sammen i teams?
- Hvad kendetegner vores teamsamarbejde og hvordan kan det blive bedre?
- Konkrete ”værktøjer” til godt teamsamarbejde?
- Professionelt samarbejde og kvalitet i arbejdet
- Roller og ansvarsområder

Visions- og strategiudvikling: Alle bidrager til visionen…

- Hvordan ser virksomhedens ønskede fremtid ud?
- Hvor vil vi gerne være om 10 år?
- Hvordan når vi sammen derhen?
- Hvad kan vi gøre allerede i morgen?

Har du spørgsmål til ovenstående kurser eller ønsker at tilmelde dig, kan du kontakte uddannelseskonsulenterne.