Højere forberedelelseseksamen

Følgende fag starter august 2019

Biologi C

Biologi C-B

Dansk A

Engelsk 0-B

Historie 0-B

Idræt C

Matematik C

Matematik C-B

Psykologi 0-B

Religion C

Samfundsfag C

Samfundsfag C-B

Du kan kontakte en studievejleder for yderlige spørgsmål og tilmelding.

Tilmelding kan også ske via webshop.

Uddannelsespakker - hf-fag