Højere forberedelelseseksamen

Følgende hf-fag tilbydes med start til august 2020.

Billedkunst C

Billedkunst C-B

Biologi C

Biologi C-B

Dramatik C

Dansk 0-A

Engelsk 0-B

Engelsk B-A

Fysik 0-B

Historie 0-B

Kemi C

Kemi C-B

Matematik C

Matematik C-B

Matematik B-A

Mediefag C

Psykologi C

Psykologi C-B

Religion C

Samfundsfag C

Samfundsfag C-B

Tysk begyndersprog 0-B