Uddannelse og læring

Liv og Læring

Du vil igennem forløbet få studieaktive og personlige værktøjer, så du fagligt og socialt er rustet til videre uddannelse i fagene:

Dansk basis
Matematik basis
Engelsk basis
Tysk basis
Grundlæggende IT basis
FVU/OBU undervisning

Der arbejdes på tværs af fagområder.

Tema som f.eks.:
Din hverdag
Sund fornuft
Borger

Temaerne har en varighed mellem 1-3 uger. Undervisningsformen foregår både ude og inde.

Der er tilknyttet en mentor til forløbet, som løbende hjælper dig, hvis du har behov for det. Vi har også tæt samarbejde med kommunens mentorer og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Derudover er der tilknyttet en VUC vejleder til forløbet. Åben vejledning er et fast tilbud hver uge - her er du altid velkommen.

Deltagerbetalingen er 1.710 kr,- og forløbet er SU-berettiget.