Uddannelse og læring i ­Vordingborg

Uddannelse og læring
  

Et forløb der indeholder fagene:

 • Dansk basis kr. 120
 • Matematik basis kr. 120
 • Introducerende undervisning til læring og uddannelse
 • Samarbejde og kommunikation kr. 1230
 • Samfundsfag G kr. 120

Derudover kan der tilvælges fag fra fagrækken.

Fagrække:

 • Historie D - deltagerbetaling kr. 120
 • Naturvidenskab G - deltagerbetaling kr. 120
 • Naturvidenskab F+E - deltagerbetaling kr. 120
 • Samfundsfag G - deltagerbetaling kr. 120
 • Tysk basis - deltagerbetaling kr. 120
 • Billedkunst D - deltagerbetaling kr. 1.230
 • Grundlæggende IT G - deltagerbetaling kr. 1.230
 • Idræt D - deltagerbetaling kr. 1.230
 • Livsanskuelse D - deltagerbetaling kr. 1.230
 • Psykologi D - deltagerbetaling kr. 1.230
 • Samarbejde og kommunikation G - deltagerbetaling kr. 1.230

Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

Bemærk: Priser for pensionister og efterlønsmodtagere er ved fag til kr. 120 i ovenstående kr 870 og ved fag til kr. 1.230 er prisen kr. 1.980.