Learning Path

Digital kompetenceudvikling

 

Projektet er baseret på “DigCompEdu Framework” fra EU kommisionen, og arbejder med tre læringsstier den organisatoriske, personlige samt i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.  VUC Storstrøm deltager som ekspertpartner i projektet.

 

Ved at arbejde digital kompetenceudvikling på flere organisatoriske niveauer får projektet skabt en sammenhæng mellem de deltagende organisationernes strategier og de CPD aktiviteter der tilbydes underviserne.

 

Projektet inddrager ledelsespersoner/HR fra partnerne, som hen over projektperioden arbejder strategisk med kompetenceudvikling og udvikler en kompetenceplan for digitale færdigheder og kompetencer for organisationen.

 

Underviserne i projektet arbejder løbende med deres egen læringssti som ændres gennem hele projektet. Partnerne udbyder løbende CPD-aktiviteter, som indgår i projektet og erfaringerne deles mellem partnerne.

 

Succeskriterier:

Udvikling af kompetenceplan for partnerorganisationerne. Udvikling af undervisernes digitale færdigheder og kompetencer samt gøre deltagerne bevidste om deres individuelle læringssti.

 

Projektejer: TAKK Tampere Adult Education Center, Finland 

Projektleder: Pernille Skov Sørensen, VUC Storstrøm, pss@vucstor.dk

Deltagere: TAKK Tampere Adult Education Center, Finland; OSZ-IMT Berlin, Germany: VUC Storstrom, Denmark; BFI Wien, Austria; ISQ, Portugal