Hvad er Nordisk Center for Digitalt Voksenlæring

Nordisk Center for Digital Læring (CDV) er er et projekt, der er forankret på VUC Storstrøm og finansieret  i samarbejde med Region Sjælland.

 

I CDV finder du mange forskellige værktøjer, som kan understøtte læringsfremmende aktiviteter.

 

Det kan være i en direkte undervisningssituation eller i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale eller undervisningsforløb.

 

Når du er i CDV, kan du anvende de forskellige værktøjer frit, og ønsker du vejledning/instruktion i anvendelsen af det enkelte værktøj, kan det aftales med Søren Jensen.

 

I CDV vil der løbende pågå en udvikling af bl.a.:

  • materialer
  • videoer
  • kursusforløb

 

der skal give kursister, undervisere, og borgere generelt bedre forudsætninger for at være aktive og kompetente brugere af it.

 

Der vil især blive lagt vægt på digitale onboarding-forløb for kursister og anvendelsen af kollaborative it-værktøjer samt efteruddannelse af undervisere.

 

Endelig skal CDV arbejde med at udvikle og viden dele digital andragogik (voksnes læreprocesser).

 

Herudover skal CDV have andre aktiviteter tilknyttet i form af:

 

  • regionale, nationale og internationale projekter
  • intern kompetenceudvikling
  • aktiviteter for kursister
  • udvikling af hybrid skole.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen.