Hvem kan anvende nordisk Center for Digital Voksenlæring

Lokalerne  kan anvendes af alle i VUC regi, samt eksterne brugere (f.eks. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner eller regioner).

 

Booking af lokaler

Lokalet/lokalerne kan bookes individuelt eller samlet. Selve bookingen kan foregå på 2 måder:

 

Eksterne brugere: Henvendelse til Søren Jensen - enten på mail eller telefon.

 

Interne brugere: VUC Storstrøms personale kan bestille lokaler via outlook.

 

Brug af nøglebrik

Der skal træffes aftale om tilgang til lokalet, hvis brugere ikke har nøglebrik.