Career Guidance in a changing labour market

Styrket karrierevejledning i et skiftende arbejdsmarked

VUC Storstrøm deltager i et europæisk samarbejdsprojekt, der har til formål at styrke vejledningsindsatsen overfor ledige og beskæftigede, der er i fare for at miste jobbet.


Udvikling i teknologi, kommunikation og samarbejdsformer overflødiggør i stigende takt eksisterende jobfunktioner. Forventeligt vil der samtidig være et stigende behov for uafhængig vejledning i forhold til omskoling og opkvalificering af faglærte og ufaglærte ansatte samt for ledige inden for bl.a. tekniske og praktiske jobområder.


Projektet sigter mod at opbygge videns- og handlekompetence i vejledningen på udførerniveau.

 

Projektdeltagerne består af ledere og fagprofessionelle fra uddannelsesinstitutioner, der arbejder med vejledning og udvikling af målgruppen. Gennem diskussion, videndeling og fælles arbejdsprocesser er opgaven at udvikle et kursus i voksenvejledningsmetoder for et antal deltagere i hvert partnerland. Desuden beskrives og offentliggøres alle metoder i samlet metodebog.


Mål og succeskriterier:
- Sammenlignende undersøgelse af eksisterende metoder med perspektivering.
- Afvikling af kursus i voksenvejledningsmetoder for 20 deltagere.
- Udgivelse af metodebog i vejledning for voksne på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Projektet er finansieret med midler fra Erasmus+ (KA2).

 

Projektejer/-leder: Fønix AS, Sandefjord, Norge

Deltagere: VUC Storstrøm, Danmark; Fønix AS, Sandefjord,Norge; GRETB, Galway, Irland; CITEVE, Vila Nova de Familicao, Portugal; STEP Institut, Ljubljana, Slovenien; Ljudska Univerza, Ptuj, Slovenien

Periode: 1. oktober 2018 – 30. september 2020 (forlænget til 31.10.2021 grundet Covid-19)

 

Kontaktperson på VUC Storstrøm: Jacob Mazanti, jam@vucstor.dk