Games for Basic Skills Teaching

Spil i undervisningen skal styrke basale kompetencer

GBT står for ‘‘Games for Basic Skills Teaching’’. Dette projekt er et samarbejde mellem VUC Storstrøm og uddannelsesinstitutioner samt videncentre fra England, Irland, Grækenland, Norge og Østrig.

 

Projektet er blevet igangsat, fordi det basale kompetenceniveau blandt en gruppe af unge og voksne på arbejdsmarkedet er lavt. Voksne under uddannelse mangler også de basale kompetencer, og det forhindrer dem i at fuldføre deres uddannelse.     

                         

Sammen med UNIVERSAL LEARNING SYSTEMS LTD, PLATON M.E.P.E, Fønix AS, The City Literary Institute, Berufsförderungsinstitut Wien og Spielmacher, vil VUC Storstrøm gentænke måden, hvorpå lærere kan give studerende basale kompetencer, så de bliver motiverede og inspirerede til at starte en uddannelse. Vi vil gøre undervisningen mere spændende, tilgængelig og velegnet til voksne med et lavt kompetenceniveau. Det vil vi gøre, ved at bruge de erfaringer og den viden, som europæiske eksperter har på området. Vi vil i fællesskab have fokus på udvikling af:

 

  • Digitale og analoge spil
  • Læringsdesigns
  • Fortællinger
  • Retningslinjer for innovativ praksis.

 

Vores primære fokus er voksenuddannelse. Målet er at forny, forbedre og sørge for, at voksne med et lavt kompetenceniveau hele tiden får flere læringsmuligheder af høj kvalitet. Spillene, som vi udvikler, sørger for at voksne, som har det svært med tekster og læsning får den viden, som de har brug for. De retningslinjer og e-baserede kurser, som vi udvikler, vil hjælpe lærerne med, hvordan de skal håndtere fornyede læringsdesigns samt digitale-og analoge spil. Gennem denne lærestøtte vil lærerne selv bedre kunne støtte studerende med et lavt kompetenceniveau i deres uddannelsesproces.

På langt sigt vil udbyttet af projektet være, at:

 

  • Der vil være flere medarbejdere, som virksomhederne kan ansætte.
  • Arbejdsmarkedet bliver mere trygt for voksne.
  • Lærerne vil kunne støtte de studerende endnu mere, når de selv er velinformerede omkring innovativ praksis og metoder.

 

Projektperiode: September 2018 - august 2021.

 

Projektansvarlig: VUC Storstrøm

Deltagende partnere: Fønix A/S, Norge, Universal Learning System Ltd, Irland, Planton M.E.P.E, Grækenland, The City Litery Institute, England, Berufsförderings institut Wien, Østrig samt Spielmacher, Østrig.