Inklusion af frafaldstruede elever på AVU

Flere AVU-kursister på VUC Storstrøm skal gennemføre AVU og motiveres til at komme videre i uddannelse.

Målet med projekt Inklusion af frafaldstruede elever er at forhindre frafald gennem en tidlig præventiv indsats. Kursisterne skal motiveres til at fuldføre AVU, samt motiveres og opkvalificeres til efterfølgende at tage en erhvervsrettet uddannelse eller læse videre på hf.


I projektet samarbejder projektkonsulenter, vejledere, undervisere og eksterne leverandører i forhold til indsatser, der skal inkludere frafaldstruede kursister i fællesskabet. Vejledere fra VUC Storstrøm vil samarbejde med erhvervsskolerne med henblik på at styrke kursisternes valg af uddannelse.


KarriereCamps og digitale værktøjer skal motivere

I projektet skal der udvikles to temabaserede og erhvervsrettede Karriere Camps. Karriere Campene afvikles hvert halve år og forløber over to hele dage, hvor fokus vil ligge på de sociale aspekter af læring og personlig udvikling.
Udover Karriere Campene arbejdes der med digitale værktøjer, der skal motivere kursisterne til at holde fast i uddannelsen samt give dem en fleksibilitet i undervisningen og kontakten med vejledere.

 

Projektet er finansieret med midler fra Erhvervsstyrelsen.

 

Projektejer: CELF
Projektleder: Doa’a Musleh
Periode: 31. marts 2020 – 31. august 2022

 

Kontaktpersoner på VUC Storstrøm:
Projektleder Doa’a Musleh: dom@vucstor.dk
Udviklingschef Rasmus Kjær Kristiansen: rak@vucstor.dk