Kompetencetilpasning

Flere skal tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.

Både private og offentlige virksomheder på Sjælland og Lolland Falster har vanskeligt ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft.


Det er især svært at rekruttere medarbejdere med en uddannelse inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Fx som diplomingeniør i bioteknologi, diplomingeniør i maskinteknologi, bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, ernæring & sundhed, bygningskonstruktør, byggetekniker, datamatiker, have- & parkingeniør, fødevareteknolog, jordbrugsteknolog, laborant, procesteknolog og produktionsteknolog.


Rekruttering af flere studerende

Professionshøjskolen Absalon, Zealand Sjællands Erhvervsakademi, VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF & VUC, HF & VUC KLAR og HF & VUC Roskilde er gået sammen om dette projekt, hvor vi sammen forsøger at rekruttere flere studerende blandt kursister på VUC-institutionerne, ledige med en uudnyttet gymnasial uddannelse og beskæftigede med tilsvarende uddannelsesbaggrund, til teknisk- og naturvidenskabelige videregående uddannelser i Region Sjælland, Roskilde, Slagelse, Kalundborg, Næstved, Holbæk, Vordingborg eller Nykøbing Falster.

 

Rådgivning og støtte til uddannelsen

Vi kan tilbyde screening af den enkeltes interesser og muligheder, og vi leverer professionel rådgivning til den rigtige uddannelse. VUC leverer undervisning i de fag, man skal have for at blive optaget på den ønskede uddannelse, og derudover tilbyder vi i Projekt Kompetencetilpasning supplerende faglig støtte i forbindelse med undervisningen inden for naturvidenskab i form af ekstra STEM-timer (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) for at motivere og lette overgangen til den videregående uddannelse. Det kan fx være basale laboratorieteknikker i kemi, træning i matematiske beregninger, rapportskrivning og læsetræning i naturvidenskabelige tekster.


Vi kan derudover tilbyde brobygningsforløb og mentorstøtte ved overgangen til uddannelsen enten på Absalon eller Zealand.

 

Projektet støttes med midler fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond.

 

Projektperiode: 2018-2022.
Projektejer: Professionshøjskolen Absalon.
Partnere: VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC, HF & VUC KLAR, HF & VUC Roskilde samt Zealand Sjællands Erhvervsakademi.

 

Kontaktperson på VUC Storstrøm: Projektkoordinator Anna Jørholt, AJO@vucstor.dk